Minima bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u moeite met het betalen van contributie voor een vereniging, abonnementsgeld of cursusgeld? Wilt u graag een keer met het gezin naar een pretpark of een theatervoorstelling? De gemeente Valkenswaard kan u daarvoor de Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Particpatie verstrekken van 115 euro per gezinslid.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt de subsidie aanvragen met het 'aanvraagformulier Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Particpatie'. Dit formulier kunt u vinden op onze gezamelijke website swi.rechtopbijstand.nl in het digitaal loket. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken naar ons toezenden of inleveren bij het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk & Inkomen. Voor de voorwaarden en uitgebreidere informatie over de Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de gezamenlijke website van het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden