Milieustraat

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de verschillende tarieven: Raadpleeg Cure, tel. 040-2932377 of kijk in de gemeentegids.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De Milieustraat is bedoeld voor particulieren en niet voor bedrijfsafval.

U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • Extra groenafval in de zomermaanden.
  • Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven).
  • Bouwpuin.
  • Asbest (mits goed verpakt).
  • Huisraad.
  • Bruin- en witgoed.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

De milieustraat-pas en een pinpas voor de eventuele betaling.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De Milieustraat bevindt zich aan de Vest 15 en is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.
 

De Milieustraat is telefonisch te bereiken op 040-2042436. Als u klachten heeft over de Milieustraat belt u naar de klantenservice van CURE, tel. 040-2932377.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden