Milieu, omgevingsvergunning of melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn geen legeskosten verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor de melding Activiteitenbesluit: www.aimonline.nl

Voor de vergunningencheck en de aanvraag omgevingsvergunning: www.omgevingsloket.nl

Voor de toets Bibob vul hier het vragenformulier en bijlagen in.

 

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Of uw bedrijf vergunningsplichtig is (typeC-inrichtingen) of dat volstaan kan worden met een melding (type B-inrichtingen) of dat het ook daarvan is vrijgesteld (type A-inrichtingen) kunt u checken op www.aimonline.nl . Tevens kan de gemeente de aanvraag toetsen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob). Raadpleeg hiervoor de beleidsregels onder het kopje Veiligheid. Geldt dit voor uw aanvraag, dan dient u het betreffende formulier in het tabblad formulieren in te vullen.

 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online via www.omgevingsloket.nl Voor het indienen van een melding gaat u naar www.aimonline.nl

Is de Wet Bibob op uw aanvraag van toepassing neem dan het vragenformulier Bibob ingevuld mee.

 

Bij de aanvraag om een milieuvergunning of melding kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier dat bij de gemeente te verkrijgen is.

Op dit formulier kunt u zien welke gegevens we van u nodig hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en uw adres, het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen) en de aard van het bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via Omgevingsloket online met eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding alleen digitaal doen.

Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Vooroverleg

Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden