Meteorologische basisgegevens en weerbericht, beschikbaarstelling KNMI

U kunt het KNMI verzoeken om meteorologische basisgegevens en het weerbericht te verstrekken. Het KNMI kan deze gegevens verstrekken voor toepassingen in de private sector, zoals door commerciële weerbureaus, mediabedrijven/uitgevers en industriële eindgebruikers. Levering vindt plaats krachtens een licentieovereenkomst met het KNMI. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over beschikbaarstelling en gebruik van die gegevens. Voorts dient het KNMI het algemeen weerbericht zonder tegenprestatie beschikbaar te stellen aan natuurlijke en rechtspersonen die in Nederland beroepsmatig of bedrijfsmatig weersinformatie via openbare media en communicatiekanalen verspreiden.