Meldpunt Kindermishandeling

Wanneer u het vermoeden hebt dat een kind wordt mishandeld, kunt u contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het AMK kan u adviseren wat u kunt doen. Daarnaast kunt u het AMK vragen om actie te ondernemen. U doet dan melding van kindermishandeling. In dat geval heeft het AMK de naam van het kind of gezin nodig. De AMK's zijn zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag bereikbaar.