Materialen van gemeente, uitleen

Wat is het?

U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld extra kliko's voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Formulieren

Het lenen van gemeentelijke materialen voor bijvoorbeeld een evenement kunt u aanvragen via de Snelbalie Vergunningen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden die de gemeente stelt, variëren per aanvraag (afhankelijk van de aard van de aanvraag). Neem hierover contact op met de contactambtenaar van de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Verklaring over

  1. De soort te lenen materialen.
  2. Het aantal te lenen materialen.
  3. Datum en tijdstip van de leen.
  4. Duur van de leen.
  5. Reden voor de leen.

Wat moet ik doen?

U dient tenminste vier weken voor de bewuste datum het verzoek schriftelijk bij de gemeente aan te vragen.

Aanvullende informatie

Indien u dranghekken wilt lenen voor het houden van een evenement, moet u hiervoor veelal een ontheffing in het kader van de wegenverkeerswet aanvragen. Het plaatsen van dranghekken op de openbare weg is niet toegestaan. Bij de aanvraag wordt onder meer gelet op de gevolgen voor de openbare orde. Neemt u in dit geval vooraf contact op met de politie, ambulancepost en de brandweer om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden