Materialen van gemeente, uitleen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt van de gemeente materialen lenen indien aanwezig en voor zover dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld extra kliko's voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Het lenen van gemeentelijke materialen voor bijvoorbeeld een evenement kunt u aanvragen via de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De voorwaarden die de gemeente stelt, variëren per aanvraag (afhankelijk van de aard van de aanvraag). Neem hierover contact op met de contactambtenaar van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Via de Snelbalie Vergunningen kunt u aangeven wat u nodig heeft.

Verklaring over

  1. De soort te lenen materialen.
  2. Het aantal te lenen materialen.
  3. Datum en tijdstip van de leen.
  4. Duur van de leen.
  5. Reden voor de leen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient tenminste vier weken voor de bewuste datum het verzoek schriftelijk bij de gemeente aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Indien u drang- of afzethekken wilt lenen voor het houden van een evenement, moet u hiervoor van tevoren contact opnemen met de wegbeheerder. Heeft u een evenementenvergunning aangevraagd of een melding ingediend in het geval van een meerjarig verleend evenement, dan worden uw gegevens door de gemeente automatisch doorgestuurd naar de wegbeheerder. Wanneer u objecten op de openbare weg wilt plaatsen waarvoor geen vergunning nodig heeft, dient u via de Snelbalie Vergunningen de gewenste materialen aan te vragen en wordt u verzocht zelf contact op te nemen met team Beheer Openbare Ruimte, tel. 040-2083444.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden