Massaal bezwaar belastingen, aanwijzing door minister van Financiën

Indien een groot aantal bezwaren wordt gemaakt tegen een beslissing over een juridische kwestie op het gebied van de belastingen, kan de minister van Financiën deze bezwaarschriften aanmerken als 'massaal bezwaar'. Het gevolg daarvan is dat één inspecteur wordt aangewezen die over deze kwestie beslist. Dit wordt een collectieve uitspraak genoemd. Degene die het bezwaarschrift indient (de belanghebbende) wordt in dat geval niet gehoord over het bezwaar. Ook is er geen beroep mogelijk tegen de uitspraak van de inspecteur.