Luchtruim gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Houden de activiteiten verband met een evenement dan is geen leges verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Wordt het luchtruim gebruikt tijdens een evenement, ga dan naar de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De aanvraag wordt namens de provincie behandeld door:

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Spoorlaan 181
5038 CB  Tilburg
Postbus 75
5000 AB  Tilburg

Telefoon:  013 206 05 13   

Website:    www.omwb.nl

Hebt u de ontheffing gekregen? Voordat u gaat vliegen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De provincie beslist binnen 4 weken op uw aanvraag. De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden