Luchtruim gebruiken, ontheffing

Wat is het?

Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen.

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Houden de activiteiten verband met een evenement dan is geen leges verschuldigd.

Formulieren

Wordt het luchtruim gebruikt tijdens een evenement, ga dan naar de Snelbalie Vergunningen.

Wat moet ik doen?

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

Aanvullende informatie

De aanvraag wordt namens de provincie behandeld door:

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Spoorlaan 181
5038 CB  Tilburg
Postbus 75
5000 AB  Tilburg

Telefoon:  013 206 05 13   

Website:    www.omwb.nl

Hebt u de ontheffing gekregen? Voordat u gaat vliegen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit

Hoe lang duurt het?

De provincie beslist binnen 4 weken op uw aanvraag. De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden