LOOT-licentie Voortgezet Onderwijs

Om een goede begeleiding voor jonge topsporters te garanderen, kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) een Loot-licentie aanvragen. Loot staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport.   De Loot-licentie is een beschikking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om gedurende vier schooljaren te mogen afwijken van de inrichtings- en examenvoorschriften voor Loot-leerlingen. Er kunnen in Nederland maximaal 35 scholen met een Loot-licentie zijn.