Loonbelasting

Onder de naam 'loonbelasting' wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepssporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 aan te wijzen andere personen een directe belasting geheven. Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden samen vaak loonheffing genoemd, omdat ze in één bedrag worden betaald. De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Degene die loon of een uitkering verstrekt, houdt de loonheffing in, waardoor degene die het loon of de uitkering ontvangt geen of minder inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Degene die de loonheffing moet inhouden, wordt inhoudingsplichtige genoemd. Degene op wiens loon of uitkering loonheffing wordt ingehouden, wordt werknemer genoemd. De loonheffing is in het algemeen een werknemerschuld. Met behulp van een loonbelastingverklaring kunt u de voor uw werknemer relevante gegevens invullen.