Ligplaatsonderwijs, voorziening huisvesting

Het bevoegd gezag van een bijzondere school die onderwijs verzorgt aan kinderen van varende ouders kan een verzoek bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indienen tot het verkrijgen van een voorziening voor de huisvesting voor de school. Voor een voorziening van een school die gehuisvest is in een gebouw gelden andere voorwaarden dan voor een school die gehuisvest is in een vaartuig. De voorziening voor huisvesting in een gebouw wordt op aanvraag verstrekt, terwijl voor huisvesting in een vaartuig een jaarlijkse vergoeding kan worden ontvangen. Deze jaarlijkse vergoeding is bestemd voor voorziening in de huisvesting en voor het onderhoud van het vaartuig. De hoogte van de jaarlijkse vergoeding is onder meer afhankelijk van het aantal formatieplaatsen.