Leerplicht, meldingsplicht scholen

U heeft als hoofd van een school of onderwijsinstelling een meldingsplicht gebaseerd op de leerplichtwet. Dat houdt in dat u een aantal zaken direct of binnen een bepaalde tijd moet melden aan het college van burgermeester en wethouders van de gemeente waar de school of instelling is gevestigd. Ook bent u verplicht alle inlichtingen te geven in verband met het uitvoeren van de leerplichtwet als het college of de leerplichtambtenaren u daarom vragen. Indien mogelijk vermeldt u ook het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere in kwestie.