Leerlinggegevens voortgezet onderwijs, gegevenslevering

Het bevoegd bezag (gemeenten, schoolbesturen) van scholen van het voortgezet onderwijs zijn verplicht om inschrijvingsgegevens en examengegevens van iedere leerling op elektronische wijze aan DUO te verstrekken. Welke gegevens er precies geleverd moeten worden kunt u vinden in de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs (VO).