Leerlinggebonden budget, melding door school bij inschrijving leerling

Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen moet het bevoegd gezag van een school melden dat een geïndiceerde leerling zich heeft ingeschreven bij de school. De school moet ook melden dat er een budget beschikbaar komt voor een al ingeschreven leerling die geïndiceerd is. Betreft het een inschrijving bij een speciale school voor basisonderwijs, dan meldt het bevoegd gezag de reden voor inschrijving bij die speciale school voor basisonderwijs.   Het bevoegd gezag is de gemeente of het schoolbestuur. De regel geldt voor basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Meer informatie over de leerlinggebonden financiering voor scholen vindt u onder Meer informatie over dit product.