Leerlingenvervoer, vergoeding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ouders met schoolgaande kinderen zorgen zelf voor het vervoer van hun kinderen van en naar school. De school staat vaak op fiets- of loopafstand van de woning, zodat u uw kind naar school kunt brengen of uw kind dit zelfstandig of met vrienden of vriendinnen kan.

Als het voor een kind, bijvoorbeeld ten gevolge van een beperking, niet mogelijk is de school zelfstandig te bereiken, dan is een voorziening in het leerlingenvervoer wellicht een oplossing. De gemeente heeft hiervoor een regeling. Dit is de 'Verordening Leerlingenvervoer'. De gemeente kan u onder bepaalde voorwaarden een voorziening in het leerlingenvervoer verstrekken, bijvoorbeeld een fietsvergoeding, kostenvergoeding openbaar vervoer of in bepaalde gevallen aangepast vervoer.

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kijken wij onder andere naar de medische beperkingen van uw kind, de begeleidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld door één van de ouders), de afstand tot de dichtstbijzijnde school, de reistijd, enzovoort.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan het Klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer 040-2083444 of via e-mail gemeente@valkenswaard.nl.

We geven de voorkeur aan het gebruik van de website. Echter in bijzondere gevallen blijkt een persoonlijk gesprek met een medewerker noodzakelijk. Hiervoor dient u een afspraak te maken via bovenstaande contactgegevens.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Digitaal aanvragen

U kunt leerlingenvervoer alleen digitaal aanvragen via de button 'Aanvragen leerlingenvervoer'. Het digitaal aanvragen verloopt snel en efficiënt door het beantwoorden van een aantal vragen. Vervolgens krijgt u te zien of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en op welke vorm u mogelijk recht zou hebben. Er is aan het einde van het aanvraagproces nog ruimte om een toelichting op de aanvraag te geven. Daarna kunt u direct een aanvraag indienen.

Wijzigingen leerlingenvervoer

Ook voor het doorgeven van wijzigingen dient u een nieuwe aanvraag in te dienen en gebruik te maken van de button 'Aanvragen leerlingenvervoer'. Wijzigingen zoals aangepaste schooltijden, stage, adreswijziging kan gevolgen hebben op uw toekenning waardoor er altijd een nieuwe beschikking wordt afgegeven.

Praktijkonderwijs

Het vervoer van en naar praktijkonderwijs valt niet onder de Verordening Leerlingenvervoer. Ter compensatie heeft de gemeente hiervoor een vervoersvoorziening getroffen met een beperkt aantal zitplaatsen. Hiervoor dient u het formulier 'aanvraag vervoersvoorziening Pius X Praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017' in te vullen en aan de gemeente te retourneren.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om een aanvraag in te dienen heeft u de volgende informatie nodig:

  • Schoolverklaring
  • Medische verklaring (bij een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap)
  • IB 60-formulier van de Belastingdienst (voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs)

Het IB 60-formulier kunt u telefonisch aanvragen via de Belastingdienst: 0800 – 0543.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Digitaal aanvragen

U kunt leerlingenvervoer alleen digitaal aanvragen via de button 'Aanvragen leerlingenvervoer'. Het digitaal aanvragen verloopt snel en efficiënt door het beantwoorden van een aantal vragen. Vervolgens krijgt u te zien of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en op welke vorm u mogelijk recht zou hebben. Er is aan het einde van het aanvraagproces nog ruimte om een toelichting op de aanvraag te geven. Daarna kunt u direct een aanvraag indienen.

Wijzigingen leerlingenvervoer

Ook voor het doorgeven van wijzigingen dient u een nieuwe aanvraag in te dienen en gebruik te maken van de button 'Aanvragen leerlingenvervoer'. Wijzigingen zoals aangepaste schooltijden, stage, adreswijziging kan gevolgen hebben op uw toekenning waardoor er altijd een nieuwe beschikking wordt afgegeven.

Praktijkonderwijs

Het vervoer van en naar praktijkonderwijs valt niet onder de Verordening Leerlingenvervoer. Ter compensatie heeft de gemeente hiervoor een vervoersvoorziening getroffen met een beperkt aantal zitplaatsen. Hiervoor dient u het formulier 'aanvraag vervoersvoorziening Pius X Praktijkonderwijs schooljaar 2014-2015' in te vullen en aan de gemeente te retourneren.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De aanvraag wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen. Uiterlijk binnen 8 weken dient het B&W een besluit te nemen, deze termijn kan in bijzondere gevallen met 4 weken verlengd worden. U dient de aanvraag dus zo vroeg als mogelijk in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden