Koninklijke onderscheiding, lintje

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kent u iemand uit uw omgeving die volgens u voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die voor een decoratie wordt voorgesteld.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u dit vóór 1 augustus van dit jaar doen. Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U kunt een brochure aanvragen bij de gemeente of downloaden op www.lintjes.nl. Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Pleeg hierover overleg met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koningin.
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Voor Koninklijke onderscheidingen die tijdens Lintjesregen worden uitgereikt, dient het voorstel vóór 1 juli voorafgaand aan de Lintjesregen binnen te zijn bij de gemeente.

Voor Koninklijke onderscheidingen die op een andere datum worden uitgereikt, geldt een indieningstermijn van 6 maanden voorafgaand aan de uitreikingsdatum.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden