Koninklijke onderscheiding

Wat is het?

Kent u iemand uit uw omgeving die volgens u voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die voor een decoratie wordt voorgesteld.

Hoe werkt het?

Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde 'lintjesregen' - van het volgend jaar (dat is de dag vóór Koninginnedag) moeten al uiterlijk in de zomer van dit jaar zijn ingediend. Informeer bij uw gemeente naar de uiterste datum van indiening.

Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.

Wat heb ik nodig?

U kunt een brochure aanvragen bij de gemeente of downloaden op www.lintjes.nl. Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Pleeg hierover overleg met de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koningin.
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Hoe lang duurt het?

Nederland kent een drietal Orden van Verdienste, te weten:

  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1815 in het leven riep. Het is de hoogste Nederlandse dapperheidonderscheiding. Het Kapittel der Militaire Willemsorde adviseert de minister van Defensie over voorstellen of aanvragen tot decoratie van militairen of burgers die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.
  • Bij wet van 29 september 1815 werd de Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. Het is de oudste civiele orde in Nederland. Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich met name op maatschappelijke verdiensten.

De term 'lintje' wordt voor beide civiele orden gehanteerd. Toch zal het in de meeste gevallen om de Orde van Oranje-Nassau gaan, omdat dit verreweg de meest verleende orde is.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden