Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente handelt de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht en de naam van degene tegen wie de klacht is gericht.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening (Ombudscommisie Zuid-Oost Brabant en met ingang van 1 januari 2011 de nationale ombudsman) aanvragen.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden