Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar ook het eigendom van registergoederen worden door het kadaster geregistreerd. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het register cartografische gegevens bij. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Veel gemeenten hebben een kadastrale balie. Daar kunt u terecht voor veelgevraagde kadastrale informatie. Zo hoeft u niet naar het Kadaster voor informatie.

De volgende informatie kan bij gemeenten met een kadastrale balie worden opgevraagd:

  • kadastraal bericht;
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. De registers van het kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.
  2. Als u twijfels heeft over de oppervlakte van een perceel of als u een grensgeschil met uw buren heeft, kunt u het kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden