Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U moet de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied melden bij de het Kadaster. Deze houdt bij waar welke kabels en leidingen zijn neergelegd. Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers. De betreffende nutsleverancier of telecombedrijf vraagt vervolgens bij de gemeente of provincie een vergunning aan om de bestrating te mogen opbreken en kabels en leidingen te mogen leggen.

 

Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen in openbaar gebied, dan moet u dit melden bij het Kadaster.

Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit of gevaarlijke stoffen). Informatie hierover kunt u apart opvragen bij het Kadaster.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Hiervoor kunt u de legesverordening raadplegen.

Daarnaast worden straatwerkkosten in rekening gebracht conform het Handboek Kabels en Leidingen (SRE-verband).

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Hiervoor is een standaard aanvraagformulier in SRE verband opgesteld dat alle nuts- en telecombedrijven beschikbaar hebben.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Op grond van de bepalingen in een bestemmingsplan kan een aanlegvergunningsplicht gelden.

Ondergrondse leidingen

De aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied moet u melden bij het het Kabel en leidingen informatiecentrum op http://www.kadaster.nl/klic/
De gemeente coördineert de meldingen aan de hand van informatie van het Kadaster en verleent hiervoor apart toestemming.

 

U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject? Vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Plaatst u kabels of leidingen boven de grond? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden