Kabelbaanvergunning

Wanneer u een kabelbaaninstallatie voor personenvervoer wilt bouwen of in bedrijf wilt stellen moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit geldt ook als u veranderingen wilt aanbrengen in een bestaande kabelbaan. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag moet u een veiligheidsanalyse laten uitvoeren door een bevoegde keuringsinstantie.