Jeugdgezondheidszorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente zorgt voor de uitvoering van de (preventieve) gezondheidszorg voor alle kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 19 jaar.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is (risico's op) stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te (laten) behandelen. De te bieden zorg is vastgelegd in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en kent een standaard deel en een maatwerk deel. Het standaard deel bestaat uit een pakket dat aan alle kinderen op een bepaalde leeftijd wordt aangeboden zoals de hielprik en de vaccinaties bij jonge kinderen. 
Gemeenten vullen het maatwerk deel in en dit behoort aan te sluiten bij de specifieke behoeften van het individuele kind of van groepen kinderen/jeugdigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedcursussen of overgewicht. De inhoud van het maatwerk deel kan per gemeente verschillen. De gemeente sluit bij de invulling van het maatwerk aan bij het zorgaanbod uit het overige lokale jeugdbeleid. 
De GGD’s en zorgorganisaties voeren de jeugdgezondheidszorg uit. De GGD's zoeken via scholen contact met de kinderen om zo de gezondheid te kunnen bevorderen en eventuele trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan. 
Ook de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin als laagdrempelig inlooppunt in de buurt waar ouders en jongeren advies kunnen krijgen over opgroeien en opvoeden, zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering van de JGZ.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Over jeugdgezondheidszorg kunt u bij de GGD of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) informatie verkrijgen. GGD Brabant-Zuidoost 088-0031100 of www.ggdbzo.nl of CJG 0900-0401379 (0,10 eurocent per minuut) of www.cjgvalkenswaard.nl

openingstijden:
GGD: maandag t/m vrijdag 8.30 uur – 17.00 uur
CJG:
Telefonisch spreekuur 
op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 10.00 uur; (van 10.00 tot 12.00 uur wordt de telefoon afhankelijk van drukte spreekuur doorgeschakeld of opgenomen)


Inloop spreekuur
op maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur op de Valkenswaardse basisscholen en het inlooppunt aan:
Adres de Rijt 2, 5552 BK Valkenswaard

 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden