Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs, subsidie

Middelbare scholen kunnen bekostiging aanvragen voor Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO). Het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs bestaat uit twee cursussen Dit is voor de onderbouw: het internationaal baccalaureaat Middle Years Programme (IB MYP). Voor de bovenbouw is dit: het internationaal baccalaureaat Diploma Programme (IB DP).