Instellingen voor educatie of beroepsonderwijs, verslag kwaliteitszorg

Instellingen voor educatie en/of beroepsonderwijs die uit de openbare kas bekostigd worden, zoals bepaalde regionale opleidingencentra (eventueel in een samenwerkingsverband) en agrarische opleidingscentra, zijn verplicht een stelsel van kwaliteitszorg te hanteren op basis waarvan een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs plaatsvindt. Het bevoegd gezag van de instelling (de rechtspersoon die of het openbaar lichaam dat de instelling in stand houdt) moet met enige regelmaat een zelfevaluatieverslag openbaar maken. Voor zover het zelfevaluatieverslag betrekking heeft op examens moet dit jaarlijks openbaar worden gemaakt. Het verslag bevat informatie over: (1) de beoordeling van de kwaliteitszorg; (2) de uitkomsten van die beoordeling en (3) het voorgenomen beleid op basis van die beoordeling. De zelfevaluatie kan als afzonderlijk document openbaar worden gemaakt of als onderdeel van het jaarverslag.