Instelling hoger onderwijs, mededeling buitengebruikstelling gebouwen en terreinen

Indien het bestuur van een universiteit of hogeschool het voornemen heeft om gebouwen en terreinen waarvoor een rijksbijdrage is verleend, blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken, is het verplicht daarvan direct mededeling te doen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.