Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) voorziet in een inkomen voor oudere werkloze werknemers die de volledige uitkeringsduur van de WW-uitkering hebben doorlopen. De IOAW wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk en Inkomen. Op de gezamenlijke website a2.antwoordopbijstand.nl vindt u alle voorwaarden en informatie over de uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW).

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om het aanvraagformulier IOAW in te kunnen vullen op werk.nl dient u in het bezit te zijn van een DigiD-code.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vult het aanvraagformulier IOAW in op de site www.werk.nl van het UWV. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

Uw aanvraag dient u in bij het UWV WERKbedrijf. Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAW-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

  • of u behoort tot de rechthebbenden;
  • of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen;
  • of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV);
  • of er werk voor u en/of uw partner te vinden is;
  • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening spelen de noodzaak van uw kosten en uw eigen inkomen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsingeschikte werknemers (IOAW) in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met Samenwerking A2 gemeenten team Werk en Inkomen. Zij kunnen u precies vertellen wat in uw geval mogelijk is.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden