Informatiestand plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u op een openbare plek een informatiestand plaatsen, dan hebt u een vergunning nodig. Ook als u informatie aanbiedt vanaf een particulier terrein dat grenst aan de openbare weg, hebt u de vergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor leges raadpleegt u hier de legesverordening. Ook kan eventuele huur gevraagd worden voor het gebruik van gemeentegrond.

De huurprijs kunt u terugvinden in het standplaatsenbeleid 2008.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Een (tijdelijke) standplaatsvergunning vraagt u aan via de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij de toekenning van een vergunning let de gemeente op:

het geldende standplaatsenbeleid

openbare orde en veiligheid

verkeersveiligheid

bestemmingsplan

milieuaspecten en brandveiligheid

Bij de toekenning van een vergunning let de gemeente op

  1. De aard, omvang en doel van uw activiteit.
  2. Mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer.
  3. De bepalingen in het bestemmingsplan.
  4. Het straatbeeld.
  5. Bijzondere omstandigheden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ga naar de Snelbalie Vergunningen voor het indienen van uw aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden