Inenting gele koorts, aanwijzing gerechtigden

Indien u als gerechtigde of instantie tot inenting tegen gele koorts wilt worden aangewezen, kunt u een aanvraag tot aanwijzing indienen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.