Huwelijk

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn beide vormen van een verbintenis tussen twee personen. Het zorgt ervoor de juridische kant van het samenleven van twee mensen goed geregeld wordt. Er zijn een aantal overeenkomsten tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap maar er zijn ook duidelijk verschillen.

Wat past het beste?

Op de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl kunt u alles lezen over de verschillende vormen van samenwonen. U kunt dan ook beter beoordelen welke vorm het beste bij u en uw partner past. Dit kunt u doen voordat u bijvoorbeeld gaat trouwen of een partnerschapsregistratie aangaat maar ook als u al een tijdje samen bent. Door de komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kan uw situatie wijzigen.

Op deze website kunt u ook een online test doen om te bekijken welke afspraken het beste bij uw levenssituatie passen.

Melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten? Dan legt u eerst een verklaring af in de gemeente waar u gaat trouwen. Dit moet u tenminste twee weken voordat u wilt gaan trouwen doen. Deze verklaring kunt u persoonlijk doen aan de balie. Het is belangrijk dat u alle benodigde gegevens bij u heeft voor de verklaring.

U kunt, tijdens uw afspraak, de trouwdatum bespreken. U kunt ook alvast een optie op een trouwdatum nemen. Om een optie te nemen op een trouwdatum, bent u niet gebonden aan de wettelijke termijnen. U kunt dus ruim voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap een datum inplannen. Voor reservering en informatie over het huwelijk of geregistreerd partnerschap, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Als men eenmaal als partners is geregistreerd, kan men niet meer met elkaar trouwen. Men kan het geregistreerd partnerschap wel omzetten in een huwelijk. Het omzetten kan in elke nederlandse gemeente plaatsvinden, zoals bij een huwelijk. Bij de omzetting zijn geen handtekening van getuigen nodig.
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is de plechtigheid hetzelfde als bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor reservering en informatie over de omzetting, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

De kosten van omzetting zijn gelijk aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ga verder naar een overzicht van de kosten.

Let op, het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap!

In Valkenswaard kunt u op de volgende locaties trouwen of uw partnertschap registreren:

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten die aan het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk verbonden zijn, bedragen:

Dagen Tijden Gemeentehuis Weerderhuys Op locatie
Maandag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Maandag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Dinsdag 09.00 en 09.30 uur kosteloos niet mogelijk niet mogelijk
Dinsdag 10.30 en 11.00 uur niet mogelijk € 198,50 € 652,50
Dinsdag 12.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Dinsdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Woensdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Woensdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Donderdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Donderdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Vrijdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur niet mogelijk € 657,50 € 905,00
Zaterdag 16.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 905,00
Zon- en feestdagen niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van bovenstaande tijden. Informatie en tarieven kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Trouwboekje

Een trouwboekje kost € 26,00. U bent niet verplicht dit af te nemen.

Afschrift

Een afschrift van de akte van de burgerlijke stand kost € 12,80.

Getuigen

Er moeten altijd twee getuigen aanwezig zijn. Als u deze niet zelf meeneemt dan kunt u gebruik maken van getuigen van het gemeentehuis. De kosten bedragen € 37,50 per getuige.

Betaling

Alle kosten moeten direct worden voldaan bij de huwelijksmelding.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij de balies in het gemeentehuis voor producten en diensten uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Stap 1: klik hieronder op link naar e-formulier 'voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap'

Stap 2: vul het formulier in

Stap 3: u krijgt alles per post toegestuurd

Als u op de link 'aanvraagformulier trouwen op locatie' klikt, kunt u het pdf-bestand downloaden om een aanvraag in te dienen voor het trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis en het Weerderhuys.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wilt u uw melding van voorgenomen huwelijk persoonlijk doorgeven? Daarvoor kunt u een afspraak maken.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.

  1. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld

Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) en geen afschriften van uw geboorte akte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

- u bent in het buitenland geboren

- u bent in het buitenland gehuwd (geweest)

- u heeft als meerderjarige in het buitenland gewoond

- u bezit niet de Nederlandse nationaliteit

In bovenstaande gevallen kunt u het beste, vooraf, contact opnemen met de gemeente

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u persoonlijk uw melding van voorgenomen huwelijk doorgeven? Daarvoor kunt u een afspraak maken.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Dit kunt u in elke nederlandse gemeente doen .

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden