Huwelijk

Wat is het?

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn beide vormen van een verbintenis tussen twee personen. Het zorgt ervoor de juridische kant van het samenleven van twee mensen goed geregeld wordt. Er zijn een aantal overeenkomsten tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap maar er zijn ook duidelijk verschillen.

Wat past het beste?

Op de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl kunt u alles lezen over de verschillende vormen van samenwonen. U kunt dan ook beter beoordelen welke vorm het beste bij u en uw partner past. Dit kunt u doen voordat u bijvoorbeeld gaat trouwen of een partnerschapsregistratie aangaat maar ook als u al een tijdje samen bent. Door de komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kan uw situatie wijzigen.

Op deze website kunt u ook een online test doen om te bekijken welke afspraken het beste bij uw levenssituatie passen.

Aangifte

Als u wilt trouwen of een partnerschap wilt registreren, moet u aangifte doen bij de gemeente waar u en/of uw partner woont. Dit moet u tenminste twee weken voordat u wilt gaan trouwen doen. U legt dan een verklaring af tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte kunt u schriftelijk of persoonlijk doen aan de balie. De ambtenaar maakt van deze gebeurtenis een akte op. Het is belangrijk dat u alle benodigde gegevens bij u heeft voor de aangifte.

U kunt, tijdens de aangifte, de trouwdatum bespreken. U kunt ook alvast een optie op een trouwdatum nemen. Voor reservering en informatie over het huwelijk of geregistreerd partnerschap, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Als men eenmaal als partners is geregistreerd, kan men niet meer met elkaar trouwen. Men kan het geregistreerd partnerschap wel omzetten in een huwelijk. Het omzetten kan alleen in de gemeente waarin u woont en niet in een gemeente naar keuze, zoals bij een huwelijk. Bij de omzetting zijn geen handtekening van getuigen nodig.
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is de plechtigheid hetzelfde als bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U hoeft alleen geen huwelijksaangifte te doen. Voor reservering en informatie over de omzetting, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

De kosten van omzetting zijn gelijk aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ga verder naar een overzicht van de kosten.

Let op, het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap!

In Valkenswaard kunt u op de volgende locaties trouwen of uw partnertschap registreren:

Kosten

De kosten die aan het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk verbonden zijn, bedragen:

 

Dagen Tijden Gemeentehuis Weerderhuys Op locatie
Maandag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Maandag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Dinsdag 09.00 en 09.30 uur kosteloos niet mogelijk niet mogelijk
Dinsdag 10.30 en 11.00 uur niet mogelijk € 198,50 € 652,50
Dinsdag 12.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Dinsdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Woensdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Woensdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Donderdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Donderdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Vrijdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur niet mogelijk € 657,50 € 905,00
Zaterdag 16.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 905,00
         
Zon- en feestdagen   niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van bovenstaande tijden. Informatie en tarieven kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Trouwboekje

Een trouwboekje kost € 26,00. U bent niet verplicht dit af te nemen.

Afschrift

Een afschrift van de akte van de burgerlijke stand kost € 12,70.

Getuigen

Er moeten altijd twee getuigen aanwezig zijn. Als u deze niet zelf meeneemt dan kunt u gebruik maken van getuigen van het gemeentehuis. De kosten bedragen € 37,50 per getuige.

Betaling

Alle kosten moeten direct worden voldaan bij de huwelijksaangifte.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij de balies in het gemeentehuis voor producten en diensten uitsluitend betalen met uw pinpas.

 

 

Formulieren

Klik hieronder op 'aangifte huwelijk' om verder te gaan naar 'schriftelijke huwelijksaangifte' en 'aanvraagformulier trouwen op locatie':

Hoe werkt het?

Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Toestemming vragen om te mogen trouwen

Zijn u en uw partner allebei 16 of 17 jaar? Of is één van u beiden 16 of 17? U hebt toestemming nodig van de ouders of voogd in de volgende situaties:

 • de vrouw is zwanger
 • de vrouw heeft al een kind

U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de volgende situaties:

 • U en uw partner zijn allebei 16 of 17 jaar en de vrouw is niet zwanger.
 • U of uw partner is jonger dan 16 jaar en de vrouw is zwanger of heeft een kind.
 • U wilt trouwen met uw adoptiebroer of adoptiezus.

Wat heb ik nodig?

 

Wilt u persoonlijk huwelijksaangifte doen? Daarvoor kunt u een afspraak maken.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

 

Schriftelijke aangifte

Wilt u schriftelijk aangifte doen? Gebruik dan het formulier 'Aangifte huwelijk'.

 

Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.

 1. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld

Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) en geen afschriften van uw geboorte akte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

- u bent in het buitenland geboren

- u bent in het buitenland gehuwd (geweest)

- u heeft als meerderjarige in het buitenland gewoond

- u bezit niet de Nederlandse nationaliteit

In bovenstaande gevallen kunt u het beste, vooraf, contact opnemen met de gemeente

Wat moet ik doen?

 

Wilt u persoonlijk huwelijksaangifte doen? Daarvoor kunt u een afspraak maken.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak


 

Schriftelijke aangifte

Wilt u schriftelijk aangifte doen? Gebruik dan het formulier 'Aangifte huwelijk'.

 

U doet de huwelijksaangifte in de gemeente waar u woont. Wonen u en uw partner in verschillende gemeenten? Dan mag u kiezen in welke van de 2 gemeenten u aangifte doet. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de huwelijksaangifte in Den Haag.

Doe de huwelijksaangifte uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de aangifte doen. Bij de aangifte geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Aanvullende informatie

 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Dit kunt u alleen in uw eigen woonplaats doen.

Trouwen in andere gemeente dan plaats van aangifte

U mag trouwen in een andere gemeente dan waar u aangifte van het huwelijk hebt gedaan. De gemeente van aangifte zorgt ervoor dat alle documenten naar de gemeente gaan waar u gaat trouwen.

Hoe lang duurt het?

Verwijzingen

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Uitgebreide info