Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • Regie voeren over uw huishouden
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Kunt u hulp van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een melding en later een aanvraag bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Aanmeldformulier Wmo

Wanneer u een vraag heeft aan de Wmo of problemen ondervindt bij het zelfstandig participeren in de maatschappij kunt u een aanmelding doen via het aanmeldformulier. Na ontvangst van de melding wordt contact met u opgenomen om in een gesprek uw situatie door te nemen.

Indienen onderzoeksverslag Wmo

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en dit wordt naar u op gestuurd. U kunt na ontvangst van dit verslag via het formulier aanvraag Wmo bevestigen dat u het eens bent met de afspraken zoals die genoemd zijn in het verslag. U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD ter ondertekening, middels deze ondertekening wordt een eventuele aanvraag opgestart.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • Regie over het huishouden
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen

De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Ga naar het Wmo-loket van de gemeente.
 • U maakt melding van uw probleem.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
 • U doet een aanvraag voor individuele hulp.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Meer informatie kunt u vinden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2015 /internet/verordeningen_3619/

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden