Exploitatievergunning, horecabedrijf

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een drank- en horecavergunning (de zg. "natte horeca") of een exploitatievergunning (de zg. "droge horeca") van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Tevens zijn de BIBOB-beleidsregels van toepassing.

U hebt een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U krijgt een andere leidinggevende.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor de aanvraag exploitatievergunning gaat u naar Snelbalie Vergunningen.

Voor de ontheffing drank- en horeca voor festiviteiten gaat u eveneens naar de snelbalie vergunningen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Ga naar Snelbalie Vergunningen voor de aanvraag en nadere informatie.

 • een geldig identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen. De formulieren vindt u in de Snelbalie Vergunningen. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is een eenmalig bedrag aan leges verschuldigd. Raadpleeg hiervoor de Legesverordening onder het tabblad Kosten.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst.  Zo gelden voor de oprichting of wijziging van een exploitatievergunning de BIBOB-beleidsregels die door de gemeente zijn vastgesteld.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden