Inschrijving vanuit het buitenland

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen.

Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres
  • bij niet inwonen of samenwonen huurcontract of koopcontract

U komt vanuit Belgie, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u direct in.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden