Hersendoodprotocol

U dient als arts in Nederland bij de vaststelling van de hersendood van een potentiële orgaandonor te werken volgens het hersendoodprotocol. In dit protocol worden stapsgewijs de onderzoeken beschreven die u als arts verplicht bent uit te voeren voor het vaststellen van de hersendood. De wijze waarop de hersendood wordt vastgesteld, dient u vast te leggen in een verklaring. Van deze verklaring is een model opgenomen in het hersendoodprotocol.