Grafonderhoud

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf.  Met name het onderhoud van de grafbedekking en, zo nodig, het herstel ervan behoren tot uw taak zolang er grafrechten op rusten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente onderhoudt in principe alleen gemeentelijke begraafplaatsen. Andere begraafplaatsen kunnen particulier worden onderhouden. De gemeente heeft er dan niets mee te maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Neem in alle gevallen contact op met de contactambtenaar van de gemeente. Deze kan u vertellen of het een gemeentelijke begraafplaats betreft. Indien het geen gemeentelijke begraafplaats betreft, weet de ambtenaar bij wie u terecht kunt.

Voor informatie over het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats(en) kunt u terecht bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden