Geschillenbeslechting consument en telecomaanbieder

Wanneer u als consument een geschil hebt met een aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst (bijvoorbeeld de telefoonmaatschappij of een internetaanbieder) kunt u de OPTA vragen het geschil te beslechten.