Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een melding te doen bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten die aan het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk verbonden zijn, bedragen:

Dagen Tijden Gemeentehuis Weerderhuys Op locatie
Maandag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Maandag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Dinsdag 09.00 en 09.30 uur kosteloos niet mogelijk niet mogelijk
Dinsdag 10.30 en 11.00 uur niet mogelijk € 198,50 € 652,50
Dinsdag 12.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Dinsdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Woensdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Woensdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Donderdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Donderdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Vrijdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur niet mogelijk € 657,50 € 905,00
Zaterdag 16.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 905,00
Zon- en feestdagen niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van bovenstaande tijden. Informatie en tarieven kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Trouwboekje

Een trouwboekje kost € 26,00. U bent niet verplicht dit af te nemen.

Afschrift

Een afschrift van de akte van de burgerlijke stand kost € 12,70.

Getuigen

Er moeten altijd twee getuigen aanwezig zijn. Als u deze niet zelf meeneemt dan kunt u gebruik maken van getuigen van het gemeentehuis. De kosten bedragen € 37,50 per getuige.

Betaling

Alle kosten moeten direct worden voldaan bij de melding van geregistreerd partnerschap.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij de balies in het gemeentehuis voor producten en diensten uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Stap 1: klik hieronder op link naar e-formulier 'voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap'

Stap 2: vul het formulier in

Stap 3: u krijgt alles per post toegestuurd

Als u op de link 'aanvraagformulier trouwen op locatie' klikt, kunt u het pdf-bestand downloaden om een aanvraag in te dienen voor het trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis en het Weerderhuys.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Niet alleen een man en een vrouw kunnen geregistreerd partner zijn. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen een geregistreerd partnerschap vastleggen.

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wilt u persoonlijk uw melding doorgeven? Maak hiervoor een afspraak:

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

 1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.

2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.

Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie en geen afschriften van uw geboorte akte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

● u bent in het buitenland geboren
● u bent in het buitenland gehuwd (geweest)
● u heeft als meerderjarige in het buitenland gewoond
● u bezit niet de Nederlandse nationaliteit

In bovenstaande gevallen kunt u het beste, vooraf, contact opnemen met de gemeente.

1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.

2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.

Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie en geen afschriften van uw geboorte akte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

● u bent in het buitenland geboren
● u bent in het buitenland gehuwd (geweest)
● u heeft als meerderjarige in het buitenland gewoond
● u bezit niet de Nederlandse nationaliteit

In bovenstaande gevallen kunt u het beste, vooraf, contact opnemen met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u persoonlijk uw melding doorgeven? Maak hiervoor een afspraak:

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt .
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Een verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Dit kunt u in elke nederlandse gemeente doen.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden