Georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten, subsidie

Instellingen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie krijgen voor de kosten van onderwijspersoneel dat buitengewoon verlof heeft voor werkzaamheden omtrent georganiseerd overleg (G.O.) en voor vakbondswerkzaamheden. Het budget kan ook op andere wijze worden aangewend voor werkzaamheden van het personeel.