Gemeentelijke onderscheiding, toekenning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Valkenswaard kent haar eigen onderscheidingen die op gepaste momenten uitgereikt worden aan verdienstelijke inwoners. De onderscheidingen hebben de vorm van een penning. Bijzonder hieraan is dat alle penningen kunnen staan.De valk, zo karakteristiek voor Valkenswaard, heeft model gestaan voor de vormgeving van al deze onderscheidingen. De penningen zijn ontworpen door de kunstenaar Jos Reniers, een autoriteit op het gebied van penningen.

De gemeente heeft de volgende onderscheidingen:

● de erepenning

● de penning van verdiensten

● de sportpenning

● de cultuurpenning

● de gemeenschapspenning

Voorts kent de gemeente Valkenswaard een gemeentelijke vrijwilligerspenning die wordt toegekend aan inwoners die bijzondere verdiensten hebben verworven voor de gemeenschap van Valkenswaard op het gebied van maatschappelijk hulpbetoon.

Buiten de genoemde onderscheidingen kent de gemeente ook nog het ereburgerschap, dat echter zeer sporadisch wordt toegekend. Tot nu toe is dat vier keer gebeurd. Tot ereburger van de gemeente Valkenswaard zijn in het verleden benoemd de heren ir. R.E.S. Otten, oud-­burgemeester mr. A.J.J.M. van Hellenberg Hubar, oud‑secretaris drs. C.L.A. Smits. In 1994 werd oud­-wethouder P.G. Geldens tot ereburger benoemd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voordat het gemeentebestuur een onderscheiding toekent, wordt nagegaan of de betrokken persoon ook inderdaad in aanmerking kan komen. De voorschriften zijn vastge­legd in de Verordening tot instelling en toeken­ning van gemeentelijke onderscheidingen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u iemand in aanmerking laten komen voor een gemeentelijke onderscheiding, dan dient u tijdig een voorstel daartoe in te dienen bij het college. Voor een exemplaar van het aanvraagformulier, klik hier. Verder zijn deze formulieren ook verkrijgbaar in het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden