Gemeentearchief, inzage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente?

Het Gemeentearchief kan dit soort vragen beantwoorden of verwijst u door naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor vragen over het Gemeentearchief kunt u contact opnemen met de gemeente. Bevindt de informatie zich niet in het Gemeentearchief dan wordt u doorverwezen naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven.

Het is niet mogelijk dat u zelf het Gemeentearchief raadpleegt.

Wanneer u schriftelijk een verzoek indient, maak uw verzoek dan zo compleet mogelijk. Met de gegevens die u opgeeft, gaat het gemeentelijk archief aan de slag.

Als het niet mogelijk is gegevens te verstrekken in verband met privacyregels stopt de informatie. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens.

Het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven beschikt over een studiezaal waar u wel zelf informatie kunt opvragen of raadplegen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Bij een verzoek om genealogische gegevens kunt u het best contact opnemen met het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Zij beschikken naast de gegevens van de gemeente Valkenswaard ook over gegevens van de omliggende gemeenten.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wat is een Gemeentearchief?

Algemeen

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentearchief omdat archiefstukken ouder dan 20 jaar zijn overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Voor het Gemeentearchief van Valkenswaard geldt in zijn algemeenheid dat de gegevens tot en met het jaar 1986 zijn overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven.

Bouwvergunningen

De bouwvergunningen vanaf het jaar 1934 bevinden zich in het Gemeentearchief. Deze kunt u op verzoek kosteloos raadplegen. Kopieën uit bouwvergunningdossiers worden in rekening gebracht conform de geldende legesverordening. Bouwvergunningen van vóór 1934 zijn overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven.

Burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Voor zover deze informatie openbaar is kunt u terecht bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

 

Contactgegevens van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Raiffeisenstraat 18

5611 CH  Eindhoven

Postbus 191

5600 AD Eindhoven

Tel: 040 – 2649940

Fax: 040 – 2649977

Internet: www.rhc-eindhoven.nl

E-mail : info@rhc-eindhoven.nl

Openingstijden (m.u.v. feestdagen):

dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden