Geluidswagen gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • Het is verboden om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen te doen of om muziek te laten horen.
  • U kunt wel een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn geen legeskosten verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor zowel de evenementenvergunning als de ontheffing raadpleeg de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. U moet de ontheffing tijdig en schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Dit kan via de Snelbalie Vergunningen.
  2. Wanneer blijkt dat de aard en omvang van uw activiteit teveel inpact heeft voor de omgeving, kan een evenementenvergunning nodig zijn die ook via de Snelbalie Vergunningen kan worden aangevraagd.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden