Geluidsapparatuur in horecabedrijf, melden

Wat is het?

Het gebruik van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf moet u melden bij de gemeente. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente extra eisen stellen.

Akoestisch rapport

Soms moet u een akoestisch rapport laten zien. Dit rapport geeft aan hoeveel geluid er wordt gemaakt. Een restaurant of rustig café hoeft dit meestal niet.

Kosten

Voor dit product zijn geen legeskosten verschuldigd.

Formulieren

Activiteiten internet module

 

Het indienen van een ontheffing voor een incidentele festiviteit kan via de snelbalie vergunningen.

Hoe werkt het?

Via de AIM module (http://aim.vrom.nl) kunt u nagaan of u een akoestisch rapport moet laten opstellen en indienen bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Informatie over de soort geluid, de locatie en de sterkte.

Wat moet ik doen?

U kunt uw melding van verandering doen via de Activiteitenbesluit Internet Module.

Voor incidentele ontheffingen voor bijv. een feest of jubileum kunt u via de Snelbalie Vergunningen direct een aanvraag indienen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen ontvangt u nader bericht.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden