Gehandicaptenparkeerkaart

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur. U bent ook bij in- en uitstappen afhankelijk van begeleiding.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen via het aanvraagformulier onder het kopje formulieren.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Indien u een aanvraag voor een parkeerkaart indient bent u € 45,00 verschuldigd aan legeskosten. Deze kosten dient u bij het indienen van de aanvraag te voldoen, dus voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag. U bent deze legeskosten ad € 45,00 te allen tijde verschuldigd, ook als uw aanvraag voor een parkeerkaart na onderzoek wordt afgewezen!

U kunt betalen met Ideal. Indien u via de balie een aanvraag indient kunt u alleen met uw pinpas betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De kaart staat niet op kenteken.
  • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking.  De gemeente bepaalt welke instantie.

Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart heeft als bestuurder en u kunt door omstandigheden geen auto meer rijden kan de kaart niet omgezet worden naar een gehandicaptenparkeerkaart als passagier. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als passagier is een nieuw onderzoek noodzakelijk. Voor een gehandicaptenparkeerkaart als passagier gelden andere voorwaarden dan voor een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voor het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart na een toekenning heeft u het volgende nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • bewijs van medisch onderzoek uitgevoerd door de gemeente
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier onder het kopje formulieren. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als de betaling binnen is. Er zal een medisch advies worden opgevraagd. Indien een toekenning volgt, kunt u via onderstaande link een afspraak maken om uw gehandicaptenparkeerkaart op te halen.

U komt waarschijnlijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

•U hebt een aantoonbare loopbeperking (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, eventueel met loophulpmiddelen) door een aandoening of gebrek van langdurige aard (minimaal 6 maanden).

•U hebt een andere ernstige beperking dan een loopbeperking.

•U bent door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden.

•U bent als passagier afhankelijk van een bestuurder voor het vervoer van deur tot deur. U bent niet in staat te wachten bij de deur tot de bestuurder de auto geparkeerd heeft.

Indien u een aanvraag voor een parkeerkaart indient bent u € 45,00 verschuldigd aan legeskosten. Deze kosten dient u bij het indienen van de aanvraag te voldoen bij het KCC, dus voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag. U bent deze legeskosten ad € 45,00 te allen tijde verschuldigd, ook als uw aanvraag voor een parkeerkaart na onderzoek wordt afgewezen!

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden