Gehandicaptenparkeerkaart

Wat is het?

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen? U kunt dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig binnen de hele EU. Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan wordt uw lichamelijke beperking beoordeeld door een door medische instantie die door de gemeente wordt aangewezen.

Kosten

 

Indien u een aanvraag voor een parkeerkaart indient bent u € 45,00 verschuldigd aan legeskosten. Deze kosten dient u bij het indienen van de aanvraag te voldoen bij het KCC, dus voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag. U bent deze legeskosten ad € 45,00 te allen tijde verschuldigd, ook als uw aanvraag voor een parkeerkaart na onderzoek wordt afgewezen!

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U hebt een aantoonbare loopbeperking (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, eventueel met loophulpmiddelen) door een aandoening of gebrek van langdurige aard (minimaal 6 maanden).
 • U hebt een andere ernstige beperking dan een loopbeperking.
 • U bent door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden.
 • U bent afhankelijk van een bestuurder voor het vervoer van deur tot deur.
 • U bent medisch gekeurd door een bevoegde instantie.

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart, een passagierskaart of een instellingenkaart. Welke kaart u krijgt, hangt af van uw situatie:

 • U bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel. U kunt een bestuurderskaart krijgen.
 • U bent niet zelf bestuurder, maar afhankelijk van de hulp van een bestuurder. U kunt een passagierskaart krijgen.
 • U bent permanent rolstoelgebonden. U kunt een bestuurders- of passagierskaart krijgen.
 • U verblijft in een speciaal ingerichte zorginstelling. Als de instelling het vervoer verzorgt van mensen met een handicap, kan zij een instellingenkaart krijgen.

 

 

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • 2 recente kleurenpasfoto’s. Let op de pasfoto-eisen.
 • Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten.
 • Alle andere documenten waaruit uw lichamelijke beperking blijkt.

Na een positieve beschikking kunt u een afspraak maken voor het ophalen van de gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Wat moet ik doen?

De gemeente verstrekt gehandicaptenparkeerkaarten. Daar kunt u ook een aanvraagformulier krijgen. Krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart toegewezen, dan moet u die persoonlijk ophalen bij de gemeente.

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een parkeerkaart aan, dan onderzoekt een medische instantie de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Op basis van dit onderzoek adviseert deze instantie de gemeente om wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee zoals afspraken- of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen. Moet uw kaart verlengd worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig. Is uw medische situatie echter gewijzigd, dan kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie.

Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder? Bij de medische keuring wordt dan uw hulpafhankelijkheid beoordeeld.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of is de kaart beschadigd geraakt? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente.

De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart.

Na een positieve beschikking kunt u een afspraak maken voor het ophalen van de gehandicaptenparkeerkaart

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

 

 

 

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden