Gedoogplicht graafrechten (telecommunicatie), schadevergoeding

U kunt een vergoeding krijgen voor schade die op uw grondgebied is ontstaan door de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels. Het gaat om kabels die onderdeel zijn van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk. U als eigenaar en beheerder van de grond moet deze kabels op basis van de Telecommunicatiewet gedogen.   GedoogplichtDe gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels varieert per type kabel: lokale kabels: de gedoogplicht is beperkt tot openbare grond; interlokale en internationale kabels: de plicht geldt voor alle gronden, met uitzondering van afgesloten tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormen; aansluitkabels: deze moet u te allen tijde gedogen. VergoedingU krijgt schadevergoeding voor de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels.