Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Wat is het?

Wilt u een gedenkplaat of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf dan hebt u daarvoor een vergunning nodig. De schriftelijke aanvraag voor een vergunning om gedenktekens te plaatsen wordt meestal ingediend door een steenhouwer.

Wilt u gedenktekens plaatsen voor verkeersslachtoffers of slachtoffers van zinloos geweld? Hiervoor hebt u vergunning nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar niet altijd.

U mag bij een graf een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Hoe werkt het?

Gebruikelijke procedure bij een begrafenis

Plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De steenhouwer vraagt over het algemeen de vergunning aan en volgt de procedure. Voor het plaatsen van gedenktekens gelden bepaalde voorwaarden. De meeste steenhouwers en begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte.

Gedenkteken achteraf plaatsen

Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen dan kunt u bij de gemeente hiervoor een aanvraag indienen.

 

Gedenkteken langs de openbare weg plaatsen

Wilt u een gedenkteken op openbaar terrein, bijvorbeeld langs de openbare weg plaatsen om (een) verkeersslachtoffer(s) te gedenken, dan is hiervoor vergunning nodig. Deze kan worden aangevraagd via de Snelbalie Vergunningen.

 

Wat heb ik nodig?

Bij de schriftelijk vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken bij een graf moet u altijd een foto of tekening van het gedenkteken meesturen. Vermeld hierbij de afmetingen en de te gebruiken materialen.

Wat moet ik doen?

Grafsteen of gedenkplaat bij een graf

De steenhouwer vraagt de vergunning voor u aan. Ook de begrafenisondernemer kan dit voor u doen. U mag de vergunning ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • bij welk graf u de steen of plaat wilt plaatsen

Gedenkteken in het openbaar

Uw gedenkteken mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. U vraagt toestemming aan de wegbeheerder. De gemeente kan u vertellen wie de wegbeheerder is.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u de vergunning krijgt.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden