Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag bij een graf een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt een digitaal formulier invullen.

Of u kunt een pdf-formulier downloaden, vervolgens printen, invullen en via e-mail of per post aan ons versturen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Gebruikelijke procedure bij een begrafenis

Plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De steenhouwer vraagt over het algemeen de vergunning aan en volgt de procedure. Voor het plaatsen van gedenktekens gelden bepaalde voorwaarden. De meeste steenhouwers en begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte.

Gedenkteken achteraf plaatsen

Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen dan kunt u bij de gemeente hiervoor een aanvraag indienen.

 

Gedenkteken langs de openbare weg plaatsen

Wilt u een gedenkteken op openbaar terrein, bijvorbeeld langs de openbare weg plaatsen om (een) verkeersslachtoffer(s) te gedenken, dan is hiervoor vergunning nodig. Deze kan worden aangevraagd via de Snelbalie Vergunningen.

 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij de schriftelijk vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken bij een graf moet u altijd een foto of tekening van het gedenkteken meesturen. Vermeld hierbij de afmetingen en de te gebruiken materialen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Grafsteen of gedenkplaat bij een graf

De steenhouwer vraagt de vergunning voor u aan. Ook de begrafenisondernemer kan dit voor u doen. U mag de vergunning ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • bij welk graf u de steen of plaat wilt plaatsen

Gedenkteken in het openbaar

Uw gedenkteken mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. U vraagt toestemming aan de wegbeheerder. De gemeente kan u vertellen wie de wegbeheerder is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden