Gebruik Openbare Weg, containers, bouwmaterialen

Wat is het?

Tijdens (her)bouw-, renovatie-, of sloopwerkzaamheden aan een woning of bedrijf is het in principe verboden om, zonder vergunning van burgemeester en wethouders, een deel van het openbare terrein tijdelijk te gebruiken t.b.v. containers, bouwhekken, steigers, mobiele kranen, los materiaal etcetera.

Voor bepaalde objecten in bepaalde straten van Valkenswaard is geen vergunning nodig. Raadpleeg hier het vrijstellingenbesluit objecten aan de openbare weg.

Kosten

Raadpleeg hier de Legesverordening.

Formulieren

De aanvraag kunt u indienen via de Snelbalie Vergunningen.

Hoe werkt het?

Via de Snelbalie Vergunningen kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft, of dat uw voorwerpen of materialen zonder vergunning kunt plaatsen.

 

Wat heb ik nodig?

Samen met de aanvraag dient een situatietekening meegestuurd te worden. Dit kan eveneens via de Snelbalie Vergunningen.

Wat moet ik doen?

Via de Snelbalie Vergunningen gaat u na of u een vergunning nodig heeft, en vraagt deze dan aan. In principe ontvangt u binnen 5 werkdagen de vergunning. Wanneer een andere organisatie wegbeheerder is neemt de gemeente daar contact mee op.

Hoe lang duurt het?

In principe ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden