Opvragen persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt gegevens over een persoon opvragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijk, niet-commercieel belang hebt. De gemeente vraagt eerst toestemming aan de persoon waarvan u de gegevens vraagt.
  • U krijgt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn/haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • uw geldig identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gegevens van een persoon op bij de gemeente. Geef daarbij aan waarvoor u de gegevens nodig hebt.

Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wie krijgt er informatie?

De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens vraagt.

Overheidsinstellingen

De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Organisaties met een wettelijke taak

De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

Organisaties met een publiek doel

De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

Persoons gegevens van overleden personen

Wilt u, i.v.m. genealogisch onderzoek, een uittreksel van de persoonskaart of persoonslijst van een overleden persoon opvragen?

U kunt dit, onder bepaalde voorwaarden opvragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, zie www.cbg.nl

 

 

 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden