Incidentele festiviteit melden

Wat is het?

Vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? U kunt tweemaal per kalenderjaar ontheffing vragen voor het organiseren van een festiviteit. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band. De ontheffing houdt in dat er tijdens de festiviteit ruimere geluidnormen gelden:

Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt, gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen, niet meer dan:
70 dB(A) van 07:00 uur tot 19:00 uur;
60 dB(A) van 19:00 uur tot 23:00 uur;
50 dB(A) van 23:00 uur tot 01:00 uur.

 Tevens geldt de ontheffing tot uiterlijk 01.00 uur.

U mag een aantal keren per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging. Een festiviteit is bijvoorbeeld

  • een muziekoptreden bij een café
  • straatfeest samen met andere horeca
  • personeelsfeest van uw café, restaurant of hotel
  • een toernooi van uw sportvereniging

Wilt u een festiviteit organiseren? Dan meldt u dit bij de gemeente. U hoeft zich dan niet altijd te houden aan regels over geluid of verlichting.

Kosten

Aan de ontheffing incidentele festiviteit zijn geen legeskosten verbonden.

Formulieren

U kunt uw aanvraag indienen via de Snelbalie Vergunningen.

Hoe werkt het?

Een kennisgeving moet u minimaal 2 weken voor de festiviteit doen. Dit kan via de Snelbalie Vergunningen. De belangrijkste voorwaarden worden opgenomen in de bevestiging van uw kennisgeving door de gemeente. 

Wat heb ik nodig?

Gegevens van de festiviteit (datum, tijdstippen, locatie).

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag indienen via de Snelbalie Vergunningen.

U kunt een kennisgeving via een formulier bij de gemeente indienen. Dit formulier is bij de gemeente verkrijgbaar.

Aanvullende informatie

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) zijn in art. 4.3 de voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan tijdens de incidentele festiviteit.

Hoe lang duurt het?

De kennisgeving dient minimaal twee weken vooraf ingediend te worden via de Snelbalie Vergunningen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden