Experimenten leergang vmbo-mbo2, tijdelijke subsidie

Vmbo-scholen en mbo-instellingen kunnen subsidie krijgen als zij in samenwerkingsverband de leergang vmbo-mbo2 aanbieden. Bij wijze van experiment worden in deze leergang het derde en het vierde jaar van het vmbo en de verwante opleiding mbo2 als een geheel aangeboden. Hiermee wordt bevorderd dat meer leerlingen het onderwijs verlaten op ten minste het niveau van het diploma van een opleiding mbo2. De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van: een vmbo-school een mbo-instelling een agrarisch opleidingscentrum een verticale scholengemeenschap