Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig van de burgemeester. Onder evenementen worden verstaan: muziekoptredens, feesten, optochten, wedstrijden, voorstellingen, demonstraties en herdenkingsplechtigheden waar het publiek al dan niet kan deelnemen. Via de Snelbalie Vergunningen kunt u de vergunning aanvragen en kunnen bijlagen worden toegevoegd zoals tekeningen en een calamiteitenplan.

Voor kleinschalige evenementen zoals een buurtfeest, straatbarbecue, winkelopening, kleine optocht e.d. geldt met ingang van juni 2013 geen vergunningplicht meer. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze vindt u in het aanwijzingsbesluit vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen.

Voor bepaalde evenementen kan een vergunning voor meerdere jaren worden verleend. Is dat het geval, dan moet u wel jaarlijks melden of het evenement plaatsvindt, op welke datum en of er wijzigingen zijn ten opzichte van de vergunde situatie. U kunt hiervoor ook terecht in de Snelbalie Vergunningen.

Aandachtspunt:

Als een evenement vergunningsvrij is en u wel gemeentelijke materialen wilt lenen, moet u hiervoor tenminste 3 weken van tevoren contact opnemen. Wanneer u dat niet doet, kan het zijn dat de materialen niet beschikbaar zijn. Dit geldt ook als het evenement voor meedere jaren is vergund en u alleen een melding hoeft in te dienen.

Wanneer wegen moeten worden afgesloten, moet u ook 3 weken van tevoren contact opnemen. Aan de wegafsluiting zijn geen kosten verbonden. Bij te laat contact over de verkeersmaatregelen, kan het zelfs voorkomen dat het evenement niet kan doorgaan omdat dan niet langer aan de voorwaarden van een vergunningsvrij evenement wordt voldaan. Het aanvragen van gemeentelijke materialen of diensten kan via de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Raadpleeg hier de legesverordening. Overige kosten zoals reiniging van het evenemententerrein en het eventueel verwijderen van straatmeubilair kunnen ook in rekening worden gebracht. Informeer hier vooraf naar bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt via de Snelbalie Vergunningen direct een aanvraag indienen. Een digitaal exemplaar van een voorbeeld calamiteitenplan kunt u opvragen via omgevingsloket@valkenswaard.nl.

De ontheffing Drank- en horeca gerelateerd aan het evenement kan direct worden aangevraagd op hetzelfde aanvraagformulier voor het evenement in de Snelbalie Vergunningen. Ook kan daar een losse drank- en horecaontheffing worden aangevraagd wanneer er geen sprake is van een evenement.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanvraag dient minimaal 12 weken van tevoren aangevraagd te worden via de Snelbalie Vergunningen en voorzien zijn van de benodigde bijlagen zoals tekeningen en - in bepaalde gevallen -  een calamiteitenplan. Evenementen worden getoetst aan de APV, het evenementenbeleid en de evenementenkalender. Naast de evenementenvergunning kan ook een ontheffing ingevolge de Drank- en horecawet nodig zijn, als er geen vaste horecagelegenheid in de nabijheid van het evenemententerrein aanwezig is. De ontheffing kan meteen worden aangevraagd bij het indienen van de aanvraag voor de evenementenvergunning via de Snelbalie Vergunningen. Ook de melding voor een meerjarig evenement kan via de Snelbalie worden ingediend.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Aanvraagformulier (Snelbalie Vergunningen) en situatietekening en bij zeer grote evenementen een calamiteitenplan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een aanvraag moet minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend via de snelbalie vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

In principe wordt uw aanvraag binnen 8 weken na ontvangst behandeld.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden