Erkenning van ongeboren kind

Wat is het?

Een man of een vrouw wordt automatisch juridisch ouder van zijn/haar kind in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen, wordt de duomoeder alleen automatisch juridisch ouder indien u bij de geboorte aangifte een verklaring anonieme zaaddonor overlegt (afgegeven door Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting)

In andere gevallen kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. U kunt het kind al voor de geboorte erkennen. Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Een man of een vrouw wordt automatisch juridisch ouder van zijn/haar kind in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

In andere gevallen kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. U kunt het kind al voor de geboorte erkennen. Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Hoe werkt het?

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

Het kind heeft nog geen juridische vader.
Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden